Teràpia de parella en Lleida

El tractament dels problemes de parella ha augmentat notablement en el nostre país en els últims  anys, no tant perquè hagi augmentat la seva incidència sinó perquè es va fent habitual anar al psicòleg per resoldre aquest tipus de problemes.
Existeixen tres models explicatius sobre els quals es basa la teràpia de parella:

  • Teoria de l'intercanvi social: considera que els conflictes en la parella van a dependre del nombre d'intercanvis positius i negatius que produeixin els dos membres de la mateixa, de manera que, si la taxa d'interaccions negatives supera la de les positives, la relació empitjora.
  • Teoria dels dèficits en les estratègies per a produir canvis en l'altre: afirma que les parelles amb problemes tenen menys capacitat per resoldre els seus problemes i aconseguir els canvis desitjats en l'altre membre del tàndem.
  • Teoria de la reciprocitat: defensa que les parelles insatisfetes es caracteritzen perquè algun, o els dos membres, perceben que l'intercanvi d'esdeveniments positius depèn en major mesura de la seva iniciativa que de la de l'altre.