Depressió​

La depressió és un problema de notable importància clínica i amb un gran impacte psicosocial. Tot i que té menor incidència que els trastorns d'ansietat, la seva concurrència amb altres problemes clínic com ansietat, trastorns psicosomàtics, addiccions, etc. Fa que estigui present en molts pacients.


En general, el trastorn depressiu s'origina com a conseqüència de la incapacitat per resoldre, d'una manera adequada, un o diversos problemes. La persistència del conflicte, la inexistència d'estratègies efectives per abordar-lo, pot "portar" la persona a una situació de passivitat, lliurament o renúncia, en definitiva al patiment d'un trastorn depressiu.


Els símptomes fonamentals d'un trastorn depressiu són: estat d'ànim depressiu (desesperança o irritabilitat), disminució de l'interès pel plaer, pèrdua de pes i / o canvis en la gana (disminució o augment), insomni o hipersòmnia, agitació o alentiment psicomotor , fatiga o pèrdua d'energia, sentiments d'inutilitat o de culpa, dificultat per pensar, concentrar-se i prendre decisions, i pensaments recurrents de mort.